Ensenyaments
 
ESO Batxillerat CC FF Grau Mitjà CC FF Grau Superior
 
Inici > CC FF Grau Mitjà > Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques > Mòduls
 
CC FF Grau Mitjà
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions elèctriques especials


UNITATS FORMATIVES :

UF1    Instal·lacions d'enllumenat exterior
UF2    Instal·lacions de receptors i de característiques especials
UF3    Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials
    
    
DESCRIPCIÓ COL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

S’estudia i es realitzen operacions de muntatge i manteniment de les instal·lacions elèctriques d’ús professional industrial.
Inicialment l’alumne aprèn les normes i procediments per executar les instal·lacions elèctriques per l’enllumenat exterior d’una ciutat o poble.
Seguidament s’estudien i es munten, es connecten i es verifiquen  instal·lacions com l’electrificació d’una indústria, una piscina, poliesportius, terra radiant....seguint els criteris del reglament de baixa tensió.
Es complementen les pràctiques amb visites tècniques a empreses del sector.


<<
 
Ctra. de Riudaura, 110 | 17800-OLOT | Telèfon: 972 26 22 00 | Fax: 972 26 94 10